کتاب های هنرستان و دبیرستان

-۳۷%
-۳۷%

سیر هنر در تاریخ ۱

۲۷,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان

سیر هنر در تاریخ ۱

۲۷,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان
-۲۵%
-۲۵%

سیر هنر در تاریخ ۲

۲۴,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان

سیر هنر در تاریخ ۲

۲۴,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان
-۲۱%
-۲۱%

پایه و اصول صفحه آرایی

۱۹,۵۰۰ تومان ۱۵,۵۰۰ تومان

پایه و اصول صفحه آرایی

۱۹,۵۰۰ تومان ۱۵,۵۰۰ تومان
-۳۳%
-۳۳%

کارگاه هنر ۱

۱۸,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰ تومان

کارگاه هنر ۱

۱۸,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰ تومان
-۳۲%
-۳۲%

کارگاه هنر ۲

۱۹,۰۰۰ تومان ۱۳,۰۰۰ تومان

کارگاه هنر ۲

۱۹,۰۰۰ تومان ۱۳,۰۰۰ تومان
-۲۴%
-۲۴%

انسان، فضا، طراحی

۱۹,۰۰۰ تومان ۱۴,۵۰۰ تومان

انسان، فضا، طراحی

۱۹,۰۰۰ تومان ۱۴,۵۰۰ تومان
-۴۸%
-۴۸%

مبانی تصویرسازی

۲۴,۰۰۰ تومان ۱۲,۵۰۰ تومان

مبانی تصویرسازی

۲۴,۰۰۰ تومان ۱۲,۵۰۰ تومان
فروخته شده
فروخته شده

کارگاه هنر قدیم ۲

۳۸,۰۰۰ تومان ۳۲,۵۰۰ تومان

کارگاه هنر قدیم ۲

۳۸,۰۰۰ تومان ۳۲,۵۰۰ تومان
-۱۴%
-۱۴%

کارگاه هنر قدیم ۱

۳۸,۰۰۰ تومان ۳۲,۵۰۰ تومان

کارگاه هنر قدیم ۱

۳۸,۰۰۰ تومان ۳۲,۵۰۰ تومان
-۱۵%
-۱۵%

آشنایی با هنرهای تجسمی

۴۰,۰۰۰ تومان ۳۴,۰۰۰ تومان

آشنایی با هنرهای تجسمی

۴۰,۰۰۰ تومان ۳۴,۰۰۰ تومان
-۵۳%
-۵۳%

کارگاه چاپ دستی

۲۰,۰۰۰ تومان ۹,۵۰۰ تومان

کارگاه چاپ دستی

۲۰,۰۰۰ تومان ۹,۵۰۰ تومان
-۴۰%
-۴۰%

خط در گرافیک

۲۴,۰۰۰ تومان ۱۴,۵۰۰ تومان

خط در گرافیک

۲۴,۰۰۰ تومان ۱۴,۵۰۰ تومان

بستن پنجره

ورود

عضویت

ایمیل شخصی شما برای پشتیبانی از تجربه شما در سایت کنکور کارنامه، برای مدیریت دسترسی به حساب کاربری شما و استفاده از کتب تخصصی کنکور کارنامه هست که در بخش سیاست حفظ حریم خصوصی کامل شرح داده شده مورد استفاده قرار می گیرد.