کتاب های هنرستان و دبیرستان

-35%
-35%

سیر هنر در تاریخ 1

40,000 تومان 26,000 تومان

سیر هنر در تاریخ 1

40,000 تومان 26,000 تومان
-35%
-35%

سیر هنر در تاریخ 2

40,000 تومان 26,000 تومان

سیر هنر در تاریخ 2

40,000 تومان 26,000 تومان
-31%
-31%

پایه و اصول صفحه آرایی

(1695 بررسی مشتری )

35,000 تومان 24,000 تومان

پایه و اصول صفحه آرایی

35,000 تومان 24,000 تومان
-32%
-32%

کارگاه هنر 1

38,000 تومان 26,000 تومان

کارگاه هنر 1

38,000 تومان 26,000 تومان
-33%
-33%

کارگاه هنر 2

39,000 تومان 26,000 تومان

کارگاه هنر 2

39,000 تومان 26,000 تومان
-28%
-28%

انسان، فضا، طراحی

36,000 تومان 26,000 تومان

انسان، فضا، طراحی

36,000 تومان 26,000 تومان
-48%
-48%

مبانی تصویرسازی

24,000 تومان 12,500 تومان

مبانی تصویرسازی

24,000 تومان 12,500 تومان
فروخته شده
فروخته شده

کارگاه هنر قدیم 2

38,000 تومان 28,000 تومان

کارگاه هنر قدیم 2

38,000 تومان 28,000 تومان
-14%
-14%

کارگاه هنر قدیم 1

38,000 تومان 32,500 تومان

کارگاه هنر قدیم 1

38,000 تومان 32,500 تومان
-15%
-15%

آشنایی با هنرهای تجسمی

40,000 تومان 34,000 تومان

آشنایی با هنرهای تجسمی

40,000 تومان 34,000 تومان
-33%
-33%

کارگاه چاپ دستی

30,000 تومان 20,000 تومان

کارگاه چاپ دستی

30,000 تومان 20,000 تومان
-22%
-22%

خط در گرافیک

32,000 تومان 25,000 تومان

خط در گرافیک

32,000 تومان 25,000 تومان

بستن پنجره

ورود

عضویت

ایمیل شخصی شما برای پشتیبانی از تجربه شما در سایت کنکور کارنامه، برای مدیریت دسترسی به حساب کاربری شما و استفاده از کتب تخصصی کنکور کارنامه هست که در بخش سیاست حفظ حریم خصوصی کامل شرح داده شده مورد استفاده قرار می گیرد.