97,000 تومانتخفیف

ورودی ویدوئو کلوپ: 188 هزارتومان

دریافت هر فیلم: هزارتومان

بدون هیچ محدودیتی می توانید از تمامی فیلم ها استفاده کنید.​

285,000 تومان
188,000 تومان

70,000 تومانتخفیف

ورودی ویدوئو کلوپ: 155 هزارتومان

دریافت هر فیلم: 3 هزارتومان

بدون هیچ محدودیتی می توانید از تمامی فیلم ها استفاده کنید.​

225,000 تومان
155,000 تومان

39,000 تومانتخفیف

• ورودی ویدوئو کلوپ: 111 هزارتومان

• دریافت هر فیلم: 5 هزارتومان

• بدون هیچ محدودیتی از تمامی فیلم ها می توانید استفاده کنید.

150,000 تومان
111,000 تومان

بستن پنجره

ورود

عضویت

ایمیل شخصی شما برای پشتیبانی از تجربه شما در سایت کنکور کارنامه، برای مدیریت دسترسی به حساب کاربری شما و استفاده از کتب تخصصی کنکور کارنامه هست که در بخش سیاست حفظ حریم خصوصی کامل شرح داده شده مورد استفاده قرار می گیرد.