۹۷,۰۰۰ تومانتخفیف

ورودی ویدوئو کلوپ: 188 هزارتومان

دریافت هر فیلم: هزارتومان

بدون هیچ محدودیتی می توانید از تمامی فیلم ها استفاده کنید.​

۲۸۵,۰۰۰ تومان
۱۸۸,۰۰۰ تومان

۷۰,۰۰۰ تومانتخفیف

ورودی ویدوئو کلوپ: 155 هزارتومان

دریافت هر فیلم: 3 هزارتومان

بدون هیچ محدودیتی می توانید از تمامی فیلم ها استفاده کنید.​

۲۲۵,۰۰۰ تومان
۱۵۵,۰۰۰ تومان

۳۹,۰۰۰ تومانتخفیف

• ورودی ویدوئو کلوپ: 111 هزارتومان

• دریافت هر فیلم: 5 هزارتومان

• بدون هیچ محدودیتی از تمامی فیلم ها می توانید استفاده کنید.

۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۱۱,۰۰۰ تومان

بستن پنجره

ورود

عضویت

ایمیل شخصی شما برای پشتیبانی از تجربه شما در سایت کنکور کارنامه، برای مدیریت دسترسی به حساب کاربری شما و استفاده از کتب تخصصی کنکور کارنامه هست که در بخش سیاست حفظ حریم خصوصی کامل شرح داده شده مورد استفاده قرار می گیرد.